ČAS

 
nekoč in danes dan, teden,
mesec, letni časi
koledar test    
 
 

PROSTOR

 
moj
kraj
Slovenija svet      
     
           
           

SNOVI

 
snovi        
         
           
           

SILE GIBANJA

 
sledovi gibanja kaj vse se giblje
pri igracah
ne pade se
podre, premakne
pripomočki za
gibanje
   
   
           
           

POJAVI

 
veter, oblaki,
deževno...
vreme in letni časi test      
     
           
           

ŽIVA BITJA

 
življenjski
krog
         
         
           
           

ČLOVEK

 
jaka je
kadil
         
         
           
           

JAZ

 
obdobja življenja situacije
doma
       
       
           
           

SKUPNOSTI

 
moja šola praznujemo delitev dela
v družini
     
     
           
           

ODNOSI

 
medsebojni
odnosi
življenje na šoli vsi drugačni,
vsi enakopravni
     
     
           

PROMET

 
promet kaj zmorem
narediti
       
       
           
           
OKOLJSKA
VZGOJA
 
okoljska
vzgoja